Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING DISH ORDER


1.    Algemeen

    1.1    De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is Eethuis 'T Zaanse veer, Nieuwe Hemweg 203, Amsterdam 1041al, hopmartine@gmail.com
             (hierna "wij" of "ons" genoemd).

    1.2    Indien u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen op het bovenstaande adres.

    1.3    In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken in het kader van onze dienstverlening op
             het gebied van online bestellen. Een persoonsgegeven is informatie over uw individuele persoonlijke of feitelijke omstandigheden. Verdere details
             over de verlening van onze diensten zijn te vinden in onze AV. Wij verwerken de persoonsgegevens die wij
             over u verzamelen uitsluitend in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

2.    Verwerking van persoonsgegevens en doorgifte aan derden

    2.1    Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

        (a)    om bij ons een online bestelling te kunnen plaatsen, is het noodzakelijk dat u ons uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw mobiele
                 telefoonnummer meedeelt. Als de dienst levering omvat, registreren wij ook een leveringsadres. Deze gegevens zijn nodig om de bestelling correct
                 te kunnen verwerken. U hebt ook de mogelijkheid om uw eigen account aan te maken. Door middel van een account kunnen nabestellingen gemakkelijk
                 en snel worden geplaatst. De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), AVG (Algemene Verordening
                 Gegevensbescherming) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomt die tussen u en ons tot stand is gekomen.

        (b)    Als u een online bestelling plaatst via "Bestellen bij Google", ontvangen wij de onder letter (a) genoemde gegevens van Hospitality Digital GmbH,
                 Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Duitsland, die onder de naam "orderdirect" bemiddelt bij het sluiten van de overeenkomst met ons. De verwerking van
                 persoonsgegevens door ons geschiedt ook hier op basis van artikel 6 (1) zin 1 letter b) AVG (verordening gegevensbescherming). Voor de verwerking van
                 uw persoonlijke gegevens door Google Ireland Inc. en door Hospitality Digital GmbH verwijzen wij naar de gegevensbeschermingsverklaringen van deze
                 bedrijven, die u kunt inzien bij het plaatsen van een online bestelling via "Bestellen bij Google".

        (c)    Ten behoeve van restaurantbeoordelingen en voor ons kwaliteitsbeheer kunnen wij de persoonsgegevens die u bij het online plaatsen van uw bestelling
                 hebt verstrekt, gebruiken om u een sms-bericht of e-mail te sturen waarin u om feedback over uw online bestelling wordt gevraagd nadat de bestelling is
                 afgerond.  Hiermee wordt beoogd zowel de service voor de gasten te verbeteren alsook het externe imago van het restaurant voor verdere gasten te versterken
                 en kan daarom zowel op de website van het restaurant als op andere feedbackplatforms worden getoond. U kunt zelf beslissen of de feedback anoniem is of dat
                 u uw voor- en achternaam wilt vermelden. De verwerking van deze persoonsgegevens die u ons in het kader van de feedback meedeelt, is gebaseerd op artikel
                 6, lid 1, zin 1, onder a), AVG.

        (d)    Sommige persoonsgegevens worden automatisch verzameld via uw eindapparaat (computer, mobiele telefoon, tablet, enz.) wanneer u de online bestelservice
                 gebruikt. Het IP-adres dat op dat moment door uw eindapparaat wordt gebruikt, de datum en tijd, het browsertype en het besturingssysteem van uw
                 eindapparaat, alsmede de pagina's die worden opgeroepen, worden geregistreerd. Dit gebeurt om redenen van gegevensbeveiliging en om ons aanbod te
                 optimaliseren en de dienstverlening te verbeteren. De gegevens zullen uiterlijk na zeven (7) dagen worden geanonimiseerd. De verwerking van deze
                 persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG. De bescherming van onze website en de optimalisering van onze diensten gelden als
                 gerechtvaardigd belang onzerzijds.

        (e)    Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld door een aanvraag in te dienen via de door ons verstrekte contactgegevens), verwerken wij alleen de
                 persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die nodig zijn om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden.

    2.2    Om de in deze privacyverklaring genoemde gegevensverwerking mogelijk te maken, bijv. voor de hosting en het onderhoud van onze dienst, maken wij gebruik
             van externe dienstverleners. Deze handelen uitsluitend op basis van onze instructies en zijn contractueel verplicht tot naleving van de bepalingen inzake
             gegevensbescherming overeenkomstig artikel 28 AVG.

3.    Cookies

    3.1    Om onze diensten aansprekend te presenteren en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Dit is korte
             informatie die wordt opgeslagen op uw eindapparaat en wordt toegewezen aan de browser die u gebruikt. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na
             het einde van een sessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en
             stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website (permanente cookies). U kunt uw browser dusdanig instellen dat u
             geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan, of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen
             of in het algemeen kunt uitsluiten. Meer informatie hierover vindt u in de helpfunctie van uw Internet browser. Als u echter het plaatsen van cookies blokkeert, kan
             de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Door onze "cookiebanner" te aanvaarden, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens door middel
             van cookies. De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 lid 1 zin 1 sub a) AVG. Wij gebruiken de volgende analyse-cookies:

        (a)    Wij gebruiken Adobe Analytics, een dienst die wordt beschikbaar gesteld door Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business
                 Campus, Dublin 24, Republiek Ierland; "Adobe"). Deze dienst maakt gebruik van cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van
                 uw websitegebruik mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar
                 een server van Adobe in Ierland gezonden en daar opgeslagen, waar zij wordt geanonimiseerd en vervolgens in geanonimiseerde vorm naar een server in de
                 Verenigde Staten wordt gezonden en daar opgeslagen. Adobe gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de
                 website-activiteit op te stellen voor websitebeheerders en om andere diensten te verlenen die verband houden met website-activiteit en internetgebruik. Indien
                 de wet dit voorschrijft of indien derden deze gegevens namens Adobe verwerken, kan deze informatie aan derden worden doorgegeven. In geen geval zal uw
                 IP-adres worden gekoppeld aan andere gegevens waarover Adobe beschikt.

        (b)    Ook maken wij gebruik van Google Analytics een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt eveneens gebruik van cookies. De door
                 de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt normaliter doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar
                 opgeslagen. Binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
                 zal uw IP-adres echter vooraf door Google worden ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS
                 worden doorgezonden en daar worden ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten
                 over de website-activiteit op te stellen en om aan de websitebeheerder verdere diensten te kunnen verlenen in verband met het gebruik van de website en het
                 internet. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft als onderdeel van Google Analytics zal niet worden vermengd bij wijze van samenvoeging met andere
                 gegevens van Google.

    3.2.    Voor reclamedoeleinden maken wij ook gebruik van reclamecookies van derde aanbieders. Met behulp van deze cookies kunnen wij de in uw browser getoonde
              advertenties afstemmen op uw interesses, op basis van uw surfgedrag. Wij gebruiken de volgende analyse-cookies:

        a)    Wij maken gebruik van Google AdWords in combinatie met Google Conversion Tracking. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow
               Street, Dublin 4, Ireland; "Google"). Google AdWords wordt gebruikt om pagina's van DISH op Google weer te geven in de advertentieruimte. Als u onze website
               bezoekt via een Google-advertentie, plaatst Google Adwords een cookie op uw eindapparaat ("conversie-cookie"). Deze cookie expireert na 30 dagen. Het wordt
               niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de cookie niet is geëxpireerd wanneer u bepaalde pagina's bezoekt, kunnen wij en Google zien dat iemand op de
               advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze site. Elke AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd via
               dewebsites van AdWords-klanten. De door de conversie-cookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversie-statistieken op te stellen voor
               AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben g ekozen. AdWords-klanten zien het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is
               doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie die u persoonlijk zou kunnen identificeren.
               Indien u niet wenst deel te nemen aan het traceringsproces, kunt u de instelling van een daarvoor vereist cookie weigeren - bijvoorbeeld door een
               browserinstelling waarbij de automatische plaatsing van cookies in het algemeen wordt gedeactiveerd. U kunt cookies ook deactiveren door uw browser zo in te
               stellen dat cookies van het domein "googleadservices.com” worden geblokkeerd.

        b)    Wij maken gebruik van Facebook Pixel op onze website, een tool die wordt beheerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of, als u
                ingezetene van de EU bent, door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"), om de website te
                analyseren, te optimaliseren en economisch te exploiteren. Met behulp van Facebook Pixel kan Facebook ook de bezoekers van onze website identificeren
                als doelgroep voor de weergave van Facebook advertenties. Daarom gebruiken wij Facebook Pixel om de Facebook-advertenties die wij publiceren alleen te
                tonen aan Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in onze website. Dit betekent dat wij Facebook Pixel gebruiken om ervoor te zorgen dat onze
                Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van gebruikers en niet als storend worden ervaren. Wij kunnen Facebook Pixel ook gebruiken om
                de effectiviteit van Facebook advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te volgen door te kijken of gebruikers zijn doorgeleid naar onze
                website nadat ze op een Facebook advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversie" of "gebruikersinteractie"). In dit geval is de verwerking wettelijk
                gebaseerd op artikel 6, lid 1, P. 1 onder a), AVG. Facebook Pixel wordt door Facebook direct toegepast wanneer u onze website bezoekt en kan een cookie op
                uw apparaat plaatsen. Als u vervolgens inlogt bij Facebook of Facebook bezoekt terwijl u bent ingelogd, wordt het bezoek aan onze website geregistreerd in uw
                profiel. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, hetgeen betekent dat wij geen informatie verkrijgen over de identiteit van gebruikers. Facebook
                slaat de gegevens echter op en verwerkt ze, zodat een koppeling met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk wordt. Dit betekent dat op basis van de
                verwerkte gegevens gebruikersprofielen kunnen worden opgebouwd. Facebook verwerkt de gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook.
                Voor meer informatie over hoe Facebook Pixel werkt en hoe Facebook-advertenties worden weergegeven, kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen:
                https://www.facebook.com/policy. U kunt er voor kiezen dat uw gegevens niet door Facebook Pixel worden verzameld en gebruikt om Facebook-advertenties
                weer te geven. Om te configureren welke soorten advertenties u op Facebook te zien krijgt, kunt u naar de pagina gaan die Facebook heeft opgezet en de
                instructies volgen over de op gebruik gebaseerde advertentie-instellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn
                platformonafhankelijk, wat betekent dat ze gelden voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten. U kunt er ook voor kiezen bepaalde
                cookies uit te schakelen voor tracking- en advertentiedoeleinden: via de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org
                en daarnaast via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. U
                kunt uw privacy-instellingen beheren via de onsite-knop van onze website.

    3.3    De gegevens die over u worden verzameld door middel van analyse- en/of reclamecookies worden door ons gepseudonimiseerd door middel van technische
             beveiligingsmaatregelen. Zodra pseudonimisering heeft plaatsgevonden, is het niet meer mogelijk de gegevens rechtstreeks tot de oproepende gebruiker te
             herleiden.

    3.4    Door op " accepteer " te klikken in onze "cookie banner", gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens met behulp van analyse- en
             reclamecookies voor de bovenvermelde doeleinden. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt dan plaats op basis van artikel 6 lid 1 P. 1 onder a) AVG.

4.    Verstrekken van persoonsgegevens en bewaartermijnen

    4.1    Tenzij door de wet anders is bepaald (bv. COVID-19 beperkingen), geschiedt de verstrekking van uw persoonsgegevens op vrijwillige basis. Indien u ons uw
             persoonsgegevens niet meedeelt, heeft dit geen gevolgen voor u, behalve dat u geen online bestelling zult kunnen plaatsen waarvoor deze gegevens noodzakelijk
             zijn voor de uitvoering van het contract.

    4.2    Persoonsgegevens die u ons via onze online bestelservice verstrekt, worden slechts bewaard totdat het doel waarvoor zij werden verwerkt, is vervuld. Als u een
             eigen account aanmaakt, worden de gegevens bewaard totdat het account wordt opgeheven.

    4.3    Afwijkende bewaringstermijnen kunnen ook voortvloeien uit een gerechtvaardigd belang (bv. om de gegevensbeveiliging te waarborgen en misbruik te
             voorkomen). Persoonsgegevens die wij op grond van wettelijke of bij overeenkomst opgelegde bewaarplichten moeten bewaren, worden geblokkeerd opgeslagen
             voor de duur van de desbetreffende bewaarplicht.

5.    Uw rechten

    5.1    Als betrokkene in de zin van de AVG kunt u onder de wettelijke voorwaarden de volgende rechten doen gelden:

        (a)    het recht om uitsluitsel te verkrijgen over gegevensverwerking en een kopie van de verwerkte gegevens (recht van inzage van de betrokkene, artikel 15 AVG),
        (b)    het recht om rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen of aanvulling van onvolledige gegevens te vragen (recht op rectificatie,
                 artikel 16 AVG),
        (c)    het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens worden gewist (recht op gegevenswissing, resp. "recht op vergetelheid”), artikel 17 AVG),
        (d)    het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen (ook wel blokkering genoemd) (recht op beperking van de verwerking, artikel 18 AVG),
        (e)    het recht om persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om te verzoeken dat deze gegevens
                 worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke (recht op gegevensoverdraagbaarheid, artikel 20 AVG),
        (f)     het recht om informatie te ontvangen over de essentiële aspecten van de gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin de rol en de verantwoordelijkheden van elke
                 voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsook de mechanismen en procedures voor de uitoefening van
                 de rechten van de betrokkenen worden aangegeven (artikel 26, lid 2, AVG),
        (g)    het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken om een gegevensverwerking die op uw toestemming is gebaseerd, te staken. Het intrekken van
                de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet (recht op intrekking, artikel 7 AVG),
                alsook
        (h)    het recht om tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen bezwaar te maken (artikel 21 AVG).

    5.2    U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de gegevensverwerking in strijd is met de AVG
             (recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, artikel 77 AVG).

Versie: July 2022
Dish Order_B2C_Privacy_V5_July 2022_nl